ממ"ד וממ"מ

היותו שטח קטן ואטום יוצר במהירות מצב של חוסר אוויר, לחות וחום. לשם כך מומלץ לשלב בממד מיזוג אוויר על מנת לאפשר שהייה לאורך זמן בממד.

לשם כך מומלץ להתקין מזגן עילי המאפשר הפעלה גם כאשר הממד נדרש להיות אטום. לחברת מרקטינג פלוס נסיון רב בתכנון וביצוע של התקנת מזגנים בממדים.

דגשים בתכנון מוקדם:

 1. בחירת מיקום המזגן במרחב המוגן (קיר הפונה אל מחוץ לחלל הבית לאזור
  בו ניתן למקם מדחס)
 2. קביעת גובה המזגן ביחס לתקרה
 3. מיקום קדח או שרוול הכנה למעבר צנרת אטום
 4. תכנון מוקדם של מעבר עגול בקוטר 101 מ"מ עד 105 מ"מ או לחילופין ביצוע
  קידוח יהלום עם התקנת המזגן בסיום הבניה
 5. פתרון לאיטום או סגירת צינור ניקוז מים בעת חירום
 6. היבטים אדריכליים ואסטטיים


מה היא התקנה לא תקנית המסכנת את השוהים בממד:
התקנת מזגן עילי שבו "מעבר הצנרת" אינו תקני יחשוף את השוהים לסכנה שמקורה בגורמים הבאים:

 1. היעדר אטימה של הממד וחשיפה לגזים במקרה חירום
 2. אטימה בעזרת חומרים לא תקניים (סיליקוןפוליאוריתן, וכד')
  שאינם אמידים למעבר גזים ואינם אמידים ללחץ שיגרום לקריסתם
  בעת פיצוץ ולחדירת גל הדף וגזים אל תוך חלל הממד
 3. מעבר גזים רעילים דרך צינור ניקוז מי המזגן היוצא מהיחידה העילית
  אל מחוץ לממד


מה היא התקנה תקנית של מזגן בממד:
התקנה תקנית משלבת אביזר איטום צנרת ייעודי שתפקידו איטום התשתיות (צנרת..) העוברות דרך קיר הממד ומקשרות בין היחידה הפנימית למדחס. אביזר תקני הינו אביזר מאושר פיקוד העורף הכולל שתי תכונות. אמידות להדףאטימות לגזים.

רקע טכני:
תכנון מוקדם ובחירת מערכת המיזוג לממד מכתיבה את שימושיות המזגן בעיתות שגרה ובשעת חירום. התאמת תצורת המיזוג ושילוב תשתיות מתאימות יאפשרו שימוש במזגן בשני מצבים.
א. הפעלה כאשר ממד אטום בחירום.
ב. הפעלה בשגרה.

אופציות למיזוג:

 1. מערכת מיזוג מרכזית
 2. מזגן עילי מפוצל
 3. מזגן עילי אינוורטר


חסרונות:
מערכת מיזוג מרכזית מזרימה אוויר ממפוח חיצוני אל תוך הממד . בחירום יש לאטום הממד
ולכן לא ניתן להזרים אוויר ממוזג אל תוך הממד (או מזגן או אטימות ללא יכולת שילוב). משמש רק בשגרה.

יתרונות:

 1. זולה יותר ליישום.
 2. זולה לשימוש. מאפשרת הפעלה מיזוגחימום גם בעיתות חירום בהם נדרש לשהייה בממד אטום.

עקרון עבודה למזגן עילי מפוצל או מזגן אינוורטר:

 1. היחידה העילית מסחררת אוויר בתוך הממ"ד (אינה מזרימה אוויר מבחוץ).
  המזגן משמש כ"בקר" טמפרטורה בממד.
 2. המדחס נמצא מחוץ לממ"ד ומקושר אל יחידה פנימית על ידי צנרת נחושת,
  חשמל וניקוז מים.
 3. מעבר צנרת אטום מאפשר קישור היחידה העילית (בתוך הממד)
  עם המדחס (מחוץ לממד). המעבר אטום בכדי לשמור אל אטימות הממ"ד
  וכן אמידות ללחץ שמקורו בהדף.

 

עקרון עבודה למזגן עילי מפוצל או מזגן אינוורטר:

 1. היחידה העילית מסחררת אוויר בתוך הממ"ד (אינה מזרימה אוויר מבחוץ) המזגן
  משמש כ"בקר" טמפרטורה בממד.
 2. המדחס נמצא מחוץ לממ"ד ומקושר אל יחידה פנימית על ידי צנרת נחושת,
  חשמל וניקוז מים.
 3. מעבר צנרת אטום מאפשר קישור היחידה העילית בתוך הממד עם המדחס (מחוץ לממד). המעבר אטום בכדי לשמור אל אטימות הממ"ד וכן אמידות ללחץ שמקורו בהדף.
 4. תכנון מוקדם של מיקום המזגן והתקנת "מעבר צנרת אטוםמאפשרים התקנת מזגן עילי אינוורטר בממד תוך שמירה על בטיחות ובטחון השוהים בכל עת