סיוע לנזקקים/ות לקורת גג ללא הבדל מין וגזע - אהבת חינם  ..

עופר הקטן יסייע בנדיבות ובזכות וללא כל תמורה כספית לכל נזקק/ת (הורה/ים לילדים מתחת לגיל 18 שנים בלבד) אשר נותרו ללא קורת גג מכל סיבה שהיא.

מתן שימוש במבנה קרוואן בגודל של 12X3.60 מ' שלושה חדרים כולל שירותים מקלחת
ומטבח למשך תקופה של עד חצי שנה + אופציה לחצי שנה נוספת עפ' שיקול בלעדי של חברתנו.

יינתן בנוסף סיוע במתן ריהוט בסיסי מצרך ביתי חיוני (מיטות, שמיכות, מקרר, תנור, מכונת כביסה, גז וכו')

במידת הצורך בהתאם לנסיבות, יינתן ייעוץ והכוונה כללי ומשפטי ע"י עו"ד .

מי זכאי לקבל סיוע ?
כל אדם (ללא הבדל דת מין גזע) הורה/ים לילד אחד ומעלה עד גיל 18 שנים אשר נותר/ו ללא קורת גג .
כיצד ניתן לפנות לחברתנו בבקשה למתן סיוע ?
לנחיות מצ"ב תחת קטגוריה זו "טופס בקשה לסיוע" אמצעותו תוכל/ו להיעזר על מנת למלות את הבקשה ולשלוח לחברתנו באימייל בלבד: 7@7000000.org
פניות ואו בקשות באמצעות התקשרות טלפונית, לא תענה.
סודיות מובטחת!