תיקונים ושירותי מסוף למכולות

חברת עופר הקטן מובילה בתחום התיקונים ושירותי מסוף
למכולות יבשות ומכולות קירור בישראל.

במסופיה יכולה החברה לאחסן עד 2000 TEU (שווה ערך ל- '20) וברשותה כל האמצעים הנדרשים למתן שירותי תחזוקה ותיקון ל-2000 מכולות בחודש.

לחברה באמצעות קבלני משנה יש אישור להפעלת מתקן מורשה לתיקון מכולות מטעם משרד התחבורה מינהל הספנות והנמלים של מדינת ישראל, וכן הסמכה לניהול בקרת איכות על פי תקני "ISO 9002" מטעם מכון התקנים הישראלי .